Przeskocz do treści

Wrocław [2017]

Wrocław. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 13 - okładkaWrocław [2017]

(tom IV Śląsk, zeszyt 13)

ISBN: 978-83-63760-82-3
Rok wydania: 2017
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Dagmara Adamska, Cezary Buśko, Małgorzata Chorowska, Krystian Chrzan, Krzysztof Demidziuk, Rafał Eysymontt, Agata Gabiś, Mateusz Goliński, Jerzy Ilkosz, Tomasz Kastek, Wanda Kononowicz, Maciej Krzywka, Maciej Małachowicz, Marta Młynarska-Kaletynowa, Sławomir Moździoch, Aleksandra Pankiewicz, Jerzy Piekalski, Marcin Siehankiewicz, Grzegorz Strauchold, Jadwiga Urbanik, Agnieszka Zabłocka-Kos, Leszek Ziątkowski, Adam Żurek

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ 1. OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta . Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje.

CZĘŚĆ 2. KARTOGRAFICZNA

1a. Wrocław, Plan katastralny, 1866 r.
1b. Wrocław, Plan katastralny, 1866 r.
2. Wrocław. Plan katastralny centrum miasta w latach 1902-1912
3. Wrocław. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na współczesnym obszarze administracyjnym miasta
4a. Wrocław ok. 1200 roku
4b. Wrocław. Elementy struktury osadniczej lewobrzeżnego miasta ok. połowy XII w.
5. Wrocław ok. roku 1300
6. Wrocław. Zamek książęcy na Ostrowie Tumskim - fazy rozwoju przestrzennego w XII-XV w.
7. Wrocław. Studium przekształceń parcelacyjnych i zagospodarowania parcel mieszczańskich w bloku zabudowy ograniczonym ulicami: św. Mikołaja, Kiełbaśniczą, Ruską i Rzeźniczą w XII-XVIII w.
8a. Wrocław. Kształtowanie się działek przyrynkowych w XIII-XV w. na bazie kurii lokacyjnej (60x120 stóp)
8b. Wrocław. Kształtowanie się zabudowy na terenie dwóch bloków położonych na zachód od Rynku do końca średniowiecza
8c. Wrocław. Architektura mieszczańska przy Rynku. Relikty zabudowy średniowiecznej
9. Wrocław. Stan rozpoznania średniowiecznej murowanej zabudowy na tle planu katastralnego 1902-1912
10. Wrocław. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miasta w dobie średniowiecza (do ok. 1530 r.) na tle planu katastralnego 1902-1912 i sieci wodnej z ok. 1530 r.
11. Wrocław. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miasta w dobie nowożytnej (ok. 1530-ok. 1807/1810) na tle planu katastralnego 1902-1912 i sieci wodnej z ok. 1807 r.
12. Wrocław. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne centrum miasta w latach 1807-1918 na tle planu katastralnego 1902-1912
13. Wrocław. Przedmieście Mikołajskie. Kępa Mieszczańska, Przedmieście Odrzańskie
14. Wrocław. Przedmieście Oławskie
15. Wrocław. Leśnica
16. Wrocław. Współczesny obszar administracyjny miasta w latach 1750-1830
17. Wrocław. Współczesny obszar administracyjny miasta w latach 1870-1939
18. Wrocław. Najważniejsze zespoły osiedlowe Wrocławia powstałe w latach 1945-2012
19. Wrocław. Widok od strony południowo-wschodniej, 1536/1537 r.
20. Wrocław. Plan aksonometryczno-perspektywiczny miasta, 1562 r.
21. Wrocław. Plan widokowy miasta, 1591 r.
22. Wrocław. Plan widokowy miasta, po 1595 r.
23. Wrocław. Widok miasta od wschodu z nowymi fortyfikacjami, 1604 r.
24. Wrocław. Fragment planu części wschodniej miasta, 1604 r.
25. Wrocław. Plan fortyfikacji, 1630 r.
26. Wrocław. Plan fortyfikacji, ok. 1715 r.
27. Wrocław. Pomiarowy plan miasta i okolic, 1717 r.
28. Wrocław. Plan twierdzy, ok. 1730 r.
29. Wrocław. Plan miasta, 1740 r.
30. Wrocław. Mapa okolic miasta, ok. 1750 r.
31. Wrocław. Mapa okolic miasta, 1750 r.
32. Wrocław. Duszpasterstwo katolickie, 1752 r.
33. Wrocław. Mapa wojenna okolic Wrocławia na prawym brzegu Odry, 1753 r.
34. Wrocław. Plan ataku na miasto wojsk pruskich, 1757 r.
35. Wrocław. Plan oblężenia miasta przez wojska pruskie, 1757 r.
36. Wrocław. Plan miasta, 1765 r.
37. Wrocław. Plan miasta i przedmieść, 1765 r.
38. Wrocław. Mapa okolic miasta, 1770 r.
39. Wrocław. Mapa południowo-zachodnich okolic miasta, 1764-1770
40. Wrocław. Plan miasta i wsi podmiejskich, ok. 1774-1776
41a, b. Wrocław. Mapa okolic miasta, ok. 1790 r.
42a. b. Wrocław. Odra we Wrocławiu, 1794 r.
43. Wrocław. Odra we Wrocławiu, 2 poł. XVIII w.
44. Wrocław. Plan twierdzy, 1802 r.
45. Wrocław. Plan twierdzy, 1806 r.
46. Wrocław. Fortyfikacje miasta, 1808 r.
47a. b. Wrocław. Plan twierdzy Wrocławskiej, 1807 r.
48. Wrocław. Mapa okolic miasta, 1820 r.
49. Wrocław. Plan miasta, 1820 r.
50a, b. Wrocław. Odra we Wrocławiu, 1823 r.
51. Wrocław. Plan miasta, 1830 r.
52. Wrocław. Fragment mapy topograficznej, 1826-1831
53. Wrocław. Koncepcja nowej twierdzy wrocławskiej, 1859 r.
54. Wrocław. Plan wodociągów, 1860 r.
55. Wrocław. Plan Starego Miasta i wyspy Mieszczańskiej, ok. 1865 r.
56. Wrocław. Plan Rynku, 1850 r.
57. Wrocław. Plan Rynku, 1879 r.
58. Wrocław. Plac Solny, 1850 r.
59. Wrocław. Plan nieregularnego biegu Widawy i dominium Kowale, 1754 r.
60. Wrocław. Plan Rakowca, 1761 r.
61. Wrocław. Plan Nowego Dworu, 1775 r.
62. Wrocław. Plan pastwisk przed Bramą Mikołajską, 1800 r.
63. Wrocław. Plan Kuźników, 1818 r.
64. Wrocław. Plan Brochowa, 1818 r.
65. Wrocław. Odra we Wrocławiu, 1821 r.
66. Wrocław. Plan Oporowa, 1837 r.
67. Wrocław. Plan Tarnogaju, 1852 r.
68. Wrocław. Plan Kozanowa, 1854 r.
69. Wrocław. Plan Kleciny, 1858 r.
70. Wrocław. Plan Pilczyc i Popowic, 1854/55 r.
71. Wrocław. Plan Osobowic, 1874 r.
72. Wrocław. Plan Ołtaszyna i sąsiednich wsi, ok. 1890 r.
73. Wrocław. Plan miasta i graniczących miejscowości, 1865 r., uzupełnienia 1895
74. Wrocław. Plan miasta, 1906 r.
75. Wrocław. Plan miasta, 1907 r.
76. Wrocław. Plan miasta z granicznymi miejscowościami, 1908 r.
77. Wrocław. Plan terenów zalewowych, 1911 r.
78. Wrocław. Plan miasta, 1912 r.
79. Wrocław. Plan miasta w całym obszarze administracyjnym, 1939 r.
80. Wrocław. Plan bastionu Ceglarskiego i okolic, ok. 1848 r.
81. Wrocław. Plan wysp odrzańskich od wyspy Mieszczańskiej do Piaskowej, 1850 r.
82. Wrocław. Plan wschodniej części wyspy Mieszczańskiej, 1850 r.
83. Wrocław. Plan Przedmieścia Mlkołajskiego, ok. 1860 r.
84. Wrocław. Plan Przedmieścia Oławskiogo, 1860 r.
85. Wrocław. Plan sytuacyjny przedmieść Mikołajskiego, Świdnickiego i Oławskiego, 1854 r.
86. Wrocław. Plan rejonu Dworca Głównego, 1860 r.
87. Wrocław. Plan sytuacyjny Dworca Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej, ok. 1860 r.
88. Wrocław. Plan nurtu Odry, 1874 r.
89. Wrocław. Plan parcelacji Borka, 1872 r.
90. Wrocław. Plan regulacji rejonu placu św. Macieja, 1873 r.
91. Wrocław. Plan parcelacji Ołbina, 1877 r.
92. Wrocław. Plan sytuacyjny Przedmieścia Odrzańskiego, ok. 1867/1868 r.
93. Wrocław. Plan projektowy ulic rejonu pl. Powstańców Śląskich, 1893 r.
94. Wrocław. Plan sytuacyjny Przedmieścia Odrzańskiego, 1893 r.
95. Wrocław. Plan Przedmieścia Piaskowego, ok. 1900 r.
96. Wrocław. Plan północnej części miasta, 1907 r.
97. Wrocław. Karłowice i Różanka, projekt zieleni, ok. 1900 r.
98. Wrocław. Plan zabudowy Grabiszyna, 1906/1907 r.
99. Wrocław. Plan Brochowa, 1908 r.
100. Wrocław. Plan zagospodarowania Kleciny, 1908 r.
101. Wrocław. Plan przebudowy Psiego Pola, 1910 r.
102. Wrocław. Projekt komunikacji na wyspie Piaskowej, 1926 r.
103. Wrocław. Plan obwodnicy na linii fosy wewnętrznej, 1934 r.
104. Wrocław. Plan Szczytników i Dąbia, 1860 r.
105. Wrocław. Plan Parku Południowego, 1894 r.
106. Wrocław. Plan ogrodu zoologicznego, 1900 r.
107. Wrocław. Plan osiedla Zalesie, 1900 r.
108. Wrocław. Plan osiedla Sępolno, 1928 r.
109. Wrocław. Plan osiedla Tarnogaj, 1935 r.
110. Wrocław. Plan osiedla Pilczyce zachodnie, 1937 r.