Przeskocz do treści

Toruń (tom II)

Toruń (tom II). Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewskie i Warmia, z. 8 - okładkaToruń (tom II)

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 8)

ISBN: 978-83-65127-49-5
Rok wydania: 2019
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu


Autorzy: Roman Czaja, Radosław Golba, Cezary Kardasz, Jarosław Kłaczkow, Zenon Kozieł, Krzysztof Mikulski, Agnieszka Pilarska, Agnieszka Zielińska

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia, rozwój przestrzenny i społeczeństwo miasta Torunia 1231–1939. Charakterystyka

źródeł. Wskazówki bibliograficzne. Opis map i widoków.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA

1. Toruń. Plan katastralny, 1910–1915
1a. Toruń. Plan katastralny, 1910-1915. Pełna wersja
2. Toruń. Rozwój przestrzenny miasta, w XIII–XX w.
3. Toruń. Okolice miasta, 1796–1802
4. Toruń. Okolice miasta, 1908–1911
5. Toruń. Plan-widok perspektywiczny, około 1641
6. Toruń. Plan miasta, 1657
7. Toruń. Plan miasta, 1658 (fragment)
8. Toruń. Plan-widok perspektywiczny, około 1667–1670
9. Toruń. Widok miasta od strony południowej, 1684
10. Toruń. Plan miasta i przedmieść, 1793
11. Toruń. Plan miasta i przedmieść, 1813
12. Toruń. Plan przedmieść, 1816
13. Toruń. Plan przedmieść, 1816
14. Toruń. Plan miasta i przedmieść, około 1874
15. Toruń. Plan miasta, 1884
16. Toruń. Plan miasta i przedmieść, 1903
17. Toruń. Plan miasta i przedmieść, około 1910
18. Toruń. Plan miasta, około 1910
19. Toruń. Plan miasta i przedmieść, 1921
20. Toruń. Ortofotomapa, 2016
21. Toruń. Mapa topograficzna, 1999/2000
22. Toruń. Zdjęcia lotnicze, 2016
23. Toruń z lotu ptaka, 2018/2019
24. Socjotopografia Starego i Nowego Miasta Torunia:
24.1. Stare Miasto Toruń. Struktura zawodowa podatników w 1455 roku
24.2. Toruń. Struktura zawodowa właścicieli parcel około 1600 roku
24.3. Toruń. Struktura zawodowa mieszkańców w 1703 roku
24.4. Toruń. Struktura zawodowa i wyznaniowa właścicieli w 1825 roku
24.5. Toruń. Struktura zawodowa właścicieli nieruchomości w 1885 roku
24.6. Toruń. Struktura zawodowa właścicieli nieruchomości w 1908 roku
24.7. Toruń. Struktura zawodowa właścicieli nieruchomości w 1923 roku
24.8. Toruń. Struktura zawodowa mieszkańców nieruchomości w 1932 roku