Przeskocz do treści

Nowy Sącz

Nowy Sącz. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 5 - okładkaNowy Sącz

(tom V Małopolska, zeszyt 5)

ISBN: 978-83-65127-99-0
Rok wydania: 2023
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Paweł Kocańda, Bogusław Krasnowolski, Maria Marcinkowska, Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran, Beata Wierzbicka
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma, Mateusz Zawadzki

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I./II. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Starego Sącza. Wskazówki bibliograficzne. Opis map i reprodukcji.

III. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy

1.1. Nowy Sącz, centrum. Plan katastralny, przerys 1846
1.2. Nowy Sącz, centrum. Plan katastralny, 1846
1.3. Nowy Sącz. Plan katastralny, 1846
1.4. Mapa topograficzna Galicji (tzw. mapa Miega), 1779—1783
1.5. Plan Nowego Sącza z roku 1783
1.6. Mapa Król.[ewskiego] Wolnego Miasta Nowego Sącza wedle zdjęcia z roku 1804
1.7. Nowy Sącz, plan miasta, 1930
1.8. Plan miasta Nowego Sącza, 1937
1.9. Nowy Sącz, plan zagospodarowania przestrzennego, 1965
1.10. Nowy Sącz, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, 1980
1.11. Nowy Sącz, plan zagospodarowania miasta, 1994
1.12. Nowy Sącz, plan współczesny
1.13. Nowy Sącz i okolice, 2022

2. Widoki i panoramy

2.1. Widok Nowego Sącza od północnego zachodu, 1817
2.2. Widok Nowego Sącza od północy z pasmem gór Nawojowej w tle, 1820
2.3. Panorama Nowego Sącza ze szczytami Tatr w tle, 1820
2.4. Widok Nowego Sącza od północnego zachodu, 1. poł. XIX w.
2.5. Widok ogólny Nowego Sącza z góry Zabełeckiej, po 1864
2.6. Widok ogólny Nowego Sącza od zachodu, 1875
2.7. Widok Nowego Sącza od zachodu, 1878
2.8. Widok Nowego Sącza od północnego zachodu, 1878—1880
2.9. Ratusz i strażnica wojskowa w Nowym Sączu, 1878
2.10. Ratusz w Nowym Sączu przed pożarem, 2. poł. XIX w.
2.11. Rynek w Nowym Sączu, 1894
2.12. Rynek w Nowym Sączu, 1894
2.13. Rynek w Nowym Sączu, początek XX w.
2.14. Kościół farny w Nowym Sączu, początek XX w.
2.15. Dom Gotycki w Nowym Sączu, początek XX w.
2.16. Dworzec kolejowy w Nowym Sączu, lata 20. XX w.
2.17. Fragment zamku królewskiego w Nowym Sączu, przed 1939
2.18. Fragment zamku od ul. Krakowskiej, przed 1939
2.19. Zabudowania dawnego klasztoru franciszkanów w Nowym Sączu, lata 40. XX w.
2.20. Dom Gotycki w Nowym Sączu, lata 50. XX w.
2.21. Widok centrum Nowego Sącza od południowego wschodu, 1967
2.22. Widok ogólny centrum Nowego Sącza od zachodu, 1967
2.23. Widok Nowego Sącza z lotu ptaka, 2021
2.24. Nowy Sącz, centrum, ortofotomapa, 2021

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta

3.1. Nowy Sącz. Rozwój przestrzenny (XIII—XXI w.)
3.2. Nowy Sącz. Lokacja miasta w 1292 i jej następstwa
3.3. Nowy Sącz. Rozwój przestrzenny (XIII—XVIII w.)
3.4. Nowy Sącz. Rozwój przestrzenny 1770—1866
3.5. Nowy Sącz. Rozwój przestrzenny 1866—1918
3.6. Nowy Sącz. Rozwój przestrzenny 1918—2022
3.7. Nowy Sącz. Stratygrafia zabudowy (2020)