Przeskocz do treści

Namysłów

Namysłów. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 11 - okładkaNamysłów

(tom IV Śląsk, zeszyt 11)

ISBN: 978-83-63760-58-8
Rok wydania: 2015
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Małgorzata Chorowska, Krzysztof Demidziuk, Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Elżbieta Kościk, Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje. Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Namysłów. Plan katastralny, 1865 r.
2. Namysłów. Rozwój przestrzenny miasta
3. Namysłów w murach miejskich. Rekonstrukcja układu działek lokacyjnych i budownictwo murowane w 4. ćwierci XIII-1. tercji XVI wieku
4. Namysłów. Schemat parcelacji miasta lokacyjnego na tle współczesnego planu
5. Budownictwo murowane Namysłowa w 4. ćwierci XIII-1. tercji XVI w.
6. Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne w okolicach Namysłowa
7. Chronologia osadnictwa wokół Namysłowa w XIII-XIV wieku
8. Namysłów. Plan twierdzy, 1671 r.
9. Namysłów. Przekrój fortyfikacji i panorama miasta, 1718 r.
10. Namysłów. Panorama miasta od północy, 1738 r.
11. Namysłów. Widok z lotu ptaka, 1740-1756
12. Namysłów. Plan miasta, ok. 1750 r.
13. Namysłów. Mapa wojenna, 1750 r.
14. Namysłów. Fragment mapy topograficznej Górnego Śląska na prawym brzegu Odry, 1796-1806
15. Namysłów. Plan miasta z przedmieściami, 1810 r.
16. Namysłów. Plan miasta, 1825 r.
17. Namysłów. Mapa topograficzna, 1828 r.
18. Namysłów. Mapa topograficzna, 1885 r.
19. Namysłów. Plan zabudowy związany z powiększeniem obszaru miasta, 1928 r.
20. Namysłów. Plan podziału terenu miasta Namysłowa, 1940 r.
21. Namysłów. Plan miasta z oznaczeniem zabytków. Przed 1945 r.
22. Namysłów. Rzut przyziemia zamku, 1936 r.
23. Namysłów. Zdjęcie lotnicze, widok od południa, 1933 r.
24. Namysłów. Zdjęcie lotnicze, widok od zachodu, 2007 r.
25. Namysłów. Mapa topograficzna, 2015 r.
26. Namysłów. Ortofotomapa, 2014 r.