Przeskocz do treści

Koronowo

Koronowo. Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 2 - okładkaKoronowo

(tom II Kujawy, zeszyt 2)

ISBN: 978-83-231-3493-0
Rok wydania: 2016
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Emanuel Okoń, Roman Czaja
Opracowanie kartograficzne: Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta (wybór). Opis map i widoków. Wykaz ilustracji.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Koronowo. Plan katastralny, 1910
2. Koronowo. Rozwój przestrzenny miasta, XIV–XX w.
3. Koronowo. Okolice miasta, 1781/1783–1787
4. Koronowo. Okolice miasta, 1796–1802
5. Koronowo. Okolice miasta, 1909–1911
6. Koronowo. Plan miasta i okolic, 1923
7. Koronowo. Panorama miasta z końca XVII w.
8. Koronowo. Plan gruntów spornych między szpitalem Ducha Św. a mieszczanami, 1779
9. Koronowo. Plan miasta i należących do niego gruntów, 1786
10. Koronowo. Fragment planu miasta, 1825
11. Koronowo. Plan miasta i okolic, 1829–1830
12. Koronowo. Fragment miasta nad Brdą, 1848–1849
13. Koronowo. Plan miasta i okolic, 1853–1854
14. Koronowo. Plan miasta, 1873
15. Koronowo. Plan miasta, 1928
16. Koronowo. Mapa topograficzna, 1976
17. Koronowo. Ortofotomapa, 2010
18. Koronowo. Mapa topograficzna, 1999
19. Koronowo. Zdjęcie lotnicze, 2013
20. Koronowo z lotu ptaka, 2011