Przeskocz do treści

Ziębice

Ziębice. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 16 - okładkaZiębice

(tom IV Śląsk, zeszyt 16)

ISBN: 978-83-231-3298-1
Rok wydania: 2014
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Redakcja naukowa: Rafał Eysymontt
Opracowanie: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Radosław Gliński, Marcin Siehankiewicz

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Ziębice. Historia i rozwój przestrzenny. Bibliografia historii miasta Ziębic (wybór). Opis map i reprodukcji. Zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Ziębice. Plan katastralny około 1920 r.
2. Ziębice. Plan katastralny około (1862) 1934 r.
3. Ziębice. Rozwój przestrzenny miasta
4. Ziębice. Funkcje najważniejszych obiektów centrum miasta
5. Ziębice. Czas powstania najważniejszych obiektów (do 1945 roku)
6. Ziębice. Rzuty średniowiecznych i nowożytnych piwnic potwierdzonych współczesnymi pomiarami
7. Ziębice. Mapa księstwa ziębickiego, poł. XVIII w.
8. Ziębice. Panorama miasta od południowego zachodu, 1738 r.
9. Ziębice. Miasto, widok z lotu ptaka, 1762–1771
10. Ziębice. Plan miasta, 1762–1771
11. Ziębice. Mapa okolic miasta z lat 1747–1753
12. Ziębice. Mapa otoczenia Ziębic, ok. 1780 r.
13. Ziębice. Mapa otoczenia, 1764–1770
14. Ziębice. Mapa otoczenia rolnego, 1768 r., kopia ok. 1900 r.
15. Ziębice. Mapa topograficzna, 1824 r.
16. Ziębice. Mapa topograficzna, 1884 r.
17. Ziębice. Mapa stosunków wodnych dla terenów rolnych okolic Ziębic, 1902 r.
18. Ziębice. Plan miasta, ok. 1940 r.
19. Ziębice. Rzut, przekrój, fragment elewacji kościoła pw. św. Jerzego, przed 1904 r.
20. Ziębice. widok fasady zachodniej i elewacji bocznej kościoła św. Jerzego, pocz. XX w.
21. Ziębice. widok miasta od południowego zachodu, 1928 r.
22. Ziębice. widok miasta od południa, 1928 r.
23. Ziębice. Mapa topograficzna, 1996 r.
24. Ziębice. współczesna ortofotomapa, 2010 r.