Przeskocz do treści

Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 17 - okładkaZąbkowice Śląskie

(tom IV Śląsk, zeszyt 17)

ISBN: 978-83-231-3590-6
Rok wydania: 2016
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Opracowanie: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Radosław Gliński, Marcin Siehankiewicz

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Ząbkowice Śląskie. Historia i rozwój przestrzenny. Bibliografia historii miasta Ziębic (wybór). Opis map i reprodukcji. Zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1923 r.
2. Ząbkowice Śląskie. Rozwój przestrzenny miasta.
3. Ząbkowice Śląskie. Funkcje najważniejszych obiektów w centrum miasta. Fazy budowlane łącznie z partiami piwnic i przyziemi.
4. Ząbkowice Śląskie. Czas powstania najważniejszych obiektów (do 1945 r.).
5. Ząbkowice Śląskie. Rzuty średniowiecznych i nowożytnych piwnic potwierdzonych współczesnymi pomiarami.
6. Ząbkowice Śląskie. Panorama miasta od południowego wschodu, 1738 r.
7. Ząbkowice Śląskie. Mapa księstwa ziębickiego, poł. XVIII w.
8. Ząbkowice Śląskie. Miasto, widok ogólny z lotu ptaka, między 1762 a 1771.
9. Ząbkowice Śląskie. Plan miasta, między 1762 a 1771.
10. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1747–1753.
11. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1764–1770.
12. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1824.
13. Ząbkowice Śląskie. Widok miasta od zachodu z dachu domu strzeleckiego, ok. 1850 r.
14. Ząbkowice Śląskie. Panorama miasta od wschodu, ok. 1830 r.
15. Ząbkowice Śląskie. Plan Ząbkowic Śląskich przed pożarem, ok. 1860 r.
16. Ząbkowice Śląskie. Panorama miasta po pożarze w 1858 r.
17. Ząbkowice Śląskie. Fragment planu katastralnego miasta z 1851 r., uzupełnienia z 1865.
18. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny obszaru na północ od Rynku, 1877 r.
19. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1889 r.
20. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1887 r.
21. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1887 r.
22. Ząbkowice Śląskie. Fragment planu gminy miejskiej Ząbkowice z oznaczeniem własności, ok. 1885 r.
23. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1883/1884.
24. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1926/1929/1939
25. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1923 r.
26. Ząbkowice Śląskie. Plan katastralny, 1923 r.
27. Ząbkowice Śląskie. Plan zagospodarowania, 1926/1927.
28. Ząbkowice Śląskie. Plan zagospodarowania, 1926/1927.
29. Ząbkowice Śląskie. Plan zagospodarowania, 1942 r.
30. Ząbkowice Śląskie. Plan miasta, 1923 r., uzupełniony w 1933 i 1935.
31. Ząbkowice Śląskie. Plan sytuacyjny dla akcji uwłaszczenia, 1948 r.
32. Ząbkowice Śląskie. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, 1948 r.
33. Ząbkowice Śląskie. Widok miasta od strony południowej, 1930 r.
34. Ząbkowice Śląskie. Widok miasta od strony północno-zachodniej, 1930 r.
35. Ząbkowice Śląskie. Fragment mapy topograficznej, 1997 r.
36. Ząbkowice Śląskie. Ortofotomapa, 2009 r.