Przeskocz do treści

Wrocław [2001]

Wrocław. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 1 - okładkaWrocław [2001]

(tom IV Śląsk, zeszyt 1)

ISBN: 83-88649-24-8
Rok wydania: 2001
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo VIA NOVA


Autorzy: Cezary Buśko, Małgorzata Chorowska, Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Marta Młynarska-Kaletynowa, Jerzy Piekalski, Agnieszka Zabłocka-Kos, Leszek Ziątkowski, Adam Żurek

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Opis reprodukcji. Wybór bibliografii.

WYKAZ PLANSZ
1. Plan katastralny centrum miasta w latach 1902-1912
2a. Gród Wrocławski około roku 1000 (wg Pawła Rzeźnika).
2b. Wrocław około 1200 r.
2c. Elementy struktury osadniczej lewobrzeżnego miasta około połowy XIII w.
3. Wrocław około roku 1300
4. Stan rozpoznania średniowiecznej murowanej zabudowy na tle planu katastralnego 1902-1912 r.
5a. Kształtowanie się działek przyrynkowych w XIII-XV w. na bazie kurii lokacyjnej (60 x 120 stóp)
5b. Kształtowanie się zabudowy na terenie dwóch bloków położonych na zachód od Rynku do końca średniowiecza
6. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miasta w dobie średniowiecza (do ok. 1530 r.) na tle planu katastralnego 1902-1912 r. i sieci wodnej z ok. 1530 r.
7. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miasta w dobie nowożytnej (ok. 1530 - ok. 1807/1810 r.) na tle planu katastralnego 1902-1912 r. i sieci wodnej z ok. 1807 r.
8. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne centrum miasta w latach 1807-1918 na tle planu katastralnego 1902-1912 r.
9a. Najważniejsze obiekty w mieście do 1918 r. (wykaz do plansz 6-8)
9b. Die wichtigsten Objekte der Stadt bis zum Jahre 1918 (Verzeichnis zu den Tafeln 6-8)
10. Przemiany systemu fortyfikacji od połowy XIII do początku XIX w. na tle sieci wodnej XVIII/XIX w.
11. Duchowieństwo katolickie w dobie nowożytnej - liczebność i strefy duszpasterskie
12. Widok Wrocławia od strony południowo-wschodniej, 1536/37
13. Plan aksonometryczno-perspektywiczny Wrocławia, 1562 r.
14. Plan perspektywiczny Wrocławia, 1591 r.
15. Plan perspektywiczny Wrocławia, 1641 r.
16a. Plan miasta w obrębie fortyfikacji, ok. 1709-1729
16b. Plan miasta w obrębie fortyfikacji, 1753-1757
17. Pomiarowy plan Wrocławia i jego okolicy, 1717 r.
18. Duszpasterstwo katolickie we Wrocławiu, 1752 r.
19a. Plan oblężenia Wrocławia przez wojska pruskie w grudniu 1757 r.
19b. Plan oblężenia Wrocławia przez wojska pruskie 7-19 XII 1757 r.
20. Widok perspektywiczny miasta od południowego wschodu, 1769 r.
21. Plan miasta w obrębie fortyfikacji, ok. 1770 r.
22. Plan Wrocławia i wsi podmiejskich, ok. 1774-1776
23. Plan Wrocławia i wsi podmiejskich, 1774-1776
24. Plan Wrocławia i wsi podmiejskich, 1779-1788
25. Odra wraz z przyległymi terenami pomiędzy Oławą i Widawą (fragment planu obejmujący Wrocław i okolice), 1794 r.
26. Plan fortyfikacji Wrocławia w toku prac rozbiórkowych, 1810 r.
27. Plan Wrocławia po rozbiórce fortyfikacji, 1818 r.
28a. Plan Wrocławia, 1820 r.
28b. Plan Traktu Świdnickiego, 1818 r.
28c. Plan Traktu Oławskiego, 1818 r.
29. Odra od Opatowie do Osobowic, 1823 r.
30. Plan Oławy miejskiej, 1837 r.
31. Plan Wrocławia z najbliższą okolicą, 1841 r.
32. Plan Wrocławia i okolicy, 1861 r.
33. Plan Starego Miasta i Wyspy Mieszczańskiej, ok. 1865 r.
34. Plan Wrocławia z przedmieściami, 1873 r.
35. Plan Wrocławia z przedmieściami, 1891 r.
36. Plan miasta z zabudową Wrocławia istniejącą oraz wznoszoną w latach 1811-1910
37. Plan topograficzny Wrocławia (Meẞtischblatt), 1912 r.
38. Plan miasta w jego obszarze administracyjnym, 1939 r.
39. Zdjęcie lotnicze miasta, 1994 r.