Przeskocz do treści

Wieliczka

Wieliczka. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 3 - okładkaWieliczka

(tom V Małopolska, zeszyt 3)

ISBN: 978-83-231-3494-7
Rok wydania: 2015
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Antoni Jodłowski, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I./II. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Wieliczki. Bibliografia historii miasta Wieliczki (wybór). Opis map i reprodukcji.

III. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy

1.1. Wieliczka, plan katastralny, 1847. Skala 1:2500
1.2. Wieliczka, plan katastralny, 1847. Skala 1:10 000
1.3. Wieliczka, plan miasta, 1638
1.4. Wieliczka, replika planu miasta Marcina Germana, 1645
1.5. Wieliczka, replika planu miasta Marcina Germana, 1742
1.6. Wieliczka i okolice, 1753
1.7. Wieliczka, plan miasta, 1768
1.8. Wieliczka, plan miasta z przekrojem kopalni i widokiem niektórych budowli, przed 1772
1.9. Plan miasta Wieliczki, 1778
1.10. Wieliczka, plan miasta w obrębie fortyfikacji polowych, 1779
1.11. F ortyfikacje polowe wokół Wieliczki, 1779
1.12. Wieliczka, rzut poziomy zamku żupnego, parter, 1780
1.13. Wieliczka, plan miasta w obrębie fortyfikacji, 1784–1785
1.14. Wieliczka, plan miasta, 1818
1.15. Wieliczka, plan miasta i górnego poziomu kopalni, 1834
1.16. Wieliczka, plan miasta, 1835
1.17. Wieliczka, plan miasta, 1880
1.18. Wieliczka, plan miasta, 1900
1.19. Wieliczka, mapa sekcyjna, 1930
1.20. Współczesna mapa topograficzna Wieliczki i okolic, skala 1:50 000
1.21. Współczesna mapa topograficzna Wieliczki skala 1:10 000

2. Widoki i panoramy

2.1. Panorama od południa, z Kłosowa, XVIII/XIX w.
2.2. Wieliczka, panorama od północnego wschodu, ok. 1859
2.3. Wieliczka, panorama od północy, 1869
2.4. Wieliczka, widok od południa, ok. 1869
2.5. Wieliczka, ortofotomapa, 2015

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta

3.1. Wieliczka. Rozwój przestrzenny od lokacji do 2015
3.2. Osadnictwo wczesnośredniowieczne (przedlokacyjne) na terenie Wieliczki w XI–XIII wieku
3.3. Wieliczka – układ lokacji 1290 roku
3.4. Wieliczka. Rozwój przestrzenny od końca XIV do połowy XVIII wieku
3.5. Wieliczka. Rozwój przestrzenny od drugiej połowy XVIII do połowy XIX wieku
3.6. Wieliczka. Rozwój przestrzenny (1860–1918)
3.7. Wieliczka. Rozwój przestrzenny (1918–2015)
3.8. Stratygrafia zabudowy Wieliczki, 2015