Przeskocz do treści

Świdnica

Świdnica. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 5 - okładkaŚwidnica

(tom IV Śląsk, zeszyt 5)

ISBN: 978-83-229-2959-9
Rok wydania: 2008
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego


Redakcja naukowa: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński
Opracowanie: Małgorzata Chorowska, Rafał Czerner, Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Dobiesław Karst, Czesław Lasota, Maciej Małachowicz, Agnieszka Zabłocka-Kos

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Świdnica. Plan katastralny w skali 1:2500, sporządzony na podstawie mapy w skali 1:2230 z 1895 r.
2. Świdnica. Średniowieczne i nowożytne stanowiska archeologiczne w Świdnicy
3. Świdnica. Schemat pierwotnej parcelacji Świdnicy
4. Świdnica. Limity warów na działkach piwowarskich w II etapie parcelacji
5. Świdnica. Zmiany parcelacji w XIII-XV w. na przykładzie bloku północnego rynku
6. Świdnica. Początki kamienic na przykładzie zabudowy zachodniej pierzei rynku
7. Świdnica. Rozwój zabudowy bloku wewnętrznego rynku w średniowieczu i jego przekształcenie w czasach nowożytnych
8. Świdnica. Świdnica w murach miejskich. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne do około 1740 r.
9. Świdnica. Nowożytna twierdza Świdnica 1747-1867 - rekonstrukcja kartograficzna
10. Świdnica. Funkcje najważniejszych obiektów i obszarów. Od końca XVIII w. do 1945 r.
11. Świdnica. Plan widokowy miasta, 1623/1690
12. Świdnica. Plan widokowy miasta wg rysunku z 1623 r., wykonany w 1650 r.
13. Świdnica. Widok miasta od strony południowej, przed polową XVII wieku
14. Świdnica. Szkicowy widok miasta od północnego zachodu, przed 1709 r.
15. Świdnica. Widok perspektywiczny z lat 1743-1747
16. Świdnica. Panorama miasta od strony południowej z oznaczeniem 17 obiektów
17. Świdnica. Szkic planu miasta z koncepcją budowy fortyfikacji, ok. 1743-1748
18. Świdnica. Plan miasta z koncepcją budowy fortyfikacji, ok. 1743-1748
19. Świdnica. Plan miasta i twierdzy, ok. 1743-1748
20. Świdnica. Plan miasta i twierdzy, ok. 1743-1747
21. Świdnica. Mapa księstwa świdnickiego, ok. 1745 r.
22. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, ok. 1748 r.
23. Świdnica. Plan miasta z fortyfikacjami, ok. 1748 r.
24. Świdnica. Plan oblężenia twierdzy przez wojska austriackie, 1757 r.
25. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, ok. 1753-1757
26. Świdnica. Plan twierdzy, z zaznaczeniem ataku wojsk pruskich w kwietniu 1758, szkicem twierdzy oddanej wojskom cesarskim w listopadzie 1757 i dziełami wykonanymi podczas blokady w zimie 1757/1758, 1758 r.
27. Świdnica. Twierdza świdnicka, rysunek projektowy Fortu nr IV, 1758 r.
28. Świdnica. Twierdza świdnicka, rysunek projektowy Fortu Szubienicznego, 1758 r.
29. Świdnica. Rysunki projektowe dzieł fortyfikacyjnych, 1758 r.
30. Świdnica. Plan militarny z oznaczeniem wpływu i wypływu wody, 1760 r.
31. Świdnica. Plan miasta z fortyfikacjami, 1762 r.
32. Świdnica. Plan miasta, oblężenia twierdzy i obrony twierdzy przez wojska austriackie, 1762 r.
33. Świdnica. Plan oblężenia Fortu Jawornickiego, 1762 r.
34. Świdnica. Plan twierdzy i oblężenia, 1762 r.
35. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej wykonany na polecenie majora von Dariesa w lutym 1767 r.
36. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1777 r.
37. Świdnica. Mapa okolic miasta, 1781 r.
38. Świdnica. Plan placu broni i Fortu Szubienicznego, 1786 r.
39. Świdnica. Otoczenie Świdnicy, ok. 1790 r.
40. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1794 r.
41. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej z najbliższym otoczeniem, 1802 r.
42. Świdnica. Twierdza świdnicka, 1810 r.
43. Świdnica. Plan miasta Świdnicy w departamencie wrocławskim z podziałem na okręgi, 1811 r.
44. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1814 r.
45. Świdnica. Twierdza świdnicka, 1849 r.
46. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1852 r.
47. Świdnica. Plan granic twierdzy, 1853 r.
48. Świdnica. Plan fortów zewnętrznych twierdzy świdnickiej, 1863 r.
49. Świdnica. Plan zagospodarowania przestrzennego, 1865 r.
50. Świdnica. Plan terenów przekazanych z rąk króla na rzecz miasta, 1872 r.
51. Świdnica. Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000,1883 r, uzupełnienia 1889
52. Świdnica. Plan miasta, 1909 r.
53. Świdnica. Plan podziału terenu powiatu miejskiego Świdnica i gmin Pszenno, Jagodnik, Kraszowice, Stotwina, 1930 r.
54. Świdnica. Plan miasta, ok. 1930 r.
55. Świdnica. Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000, 1932 r.
56. Świdnica. Plan urbanistyczny, ok. 1936 r.
57. Świdnica. Plan stref budowlanych, 1937 r.
58. Świdnica. Plan gospodarczy dla obszaru zabudowy osiedlowej: Świdnica, Stotwina, Kraszowice. Jagodnik, Pszenno, 1942 r.
59. Świdnica. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, 1948 r.
60. Świdnica. Mapa użytkowania terenu, 1957 r.
61. Świdnica. Współczesny plan miasta