Przeskocz do treści

Strzelin

Strzelin. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 10 - okładkaStrzelin

(tom IV Śląsk, zeszyt 10)

ISBN: 978-83-63760-81-6
Rok wydania: 2017 [2016]
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Dagmara Adamska, Zofia Bandurska, Małgorzata Chorowska, Krzysztof Demidziuk, Rafał Eysymontt, Ewa Lisowska, Maciej Małachowicz, Jerzy Rozpędowski, Ewa Różycka-Rozpędowska, Marcin Siehankiewicz, Dariusz Wędzina

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje. Polskie i niemieckie nazwy ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Strzelin. Plan katastralny, 1938 r.
2. Strzelin. Rozwój przestrzenny miasta
3. Strzelin. Funkcje najważniejszych obiektów w centrum miasta
4. Strzelin. Schemat parcelacji lokacyjnej na tle planu miasta z 1912 r.
5. Strzelin. Kwartał zabudowy zawarty pomiędzy ulicami Rycerską, Kościelną i Wodną
6. Strzelin. Blok ratuszowy
7. Strzelin. Projekt rekonstrukcji historycznych elewacji pierzei rynkowych
8. Strzelin. Reorganizacja przestrzeni przy kościele Św. Gotarda
9. Strzelin. Widok obozu wojskowego pod Strzelinem, 1741 r.
10. Strzelin. Mapa okręgu (weichbildu) strzelińskiego, 1747-1750
11. Strzelin. Widok miasta z lotu ptaka od południa, 1747-1750
12. Strzelin. Plan miasta, 1747-1750
13. Strzelin. Panorama miasta od południa, 1738 r.
14. Strzelin. Widok miasta z lotu ptaka od południowego zachodu, 1741 r.
15. Strzelin. Mapa okolic miasta, 1764-1770
16. Strzelin. Mapa okolic miasta, 1781 r.
17. Strzelin. Fragment mapy topograficznej, 1824 r.
18. Strzelin. Fragment mapy topograficznej, 1884 r.
19. Strzelin. Fragment mapy topograficznej, 1938 r.
20. Strzelin. Plan kościoła Michała Archanioła i pastorówki, 1908-1909
21. Strzelin. Plan miasta, 1912 r.
22. Strzelin. Plan przeglądowy miasta, 1938 r.
23. Strzelin. Plan zabudowy, 1936 r.
24. Strzelin. Podział terenów w mieście, 1940 r.
25. Strzelin. Plan podziału terenu z nowo projektowaną obwodnicą, 1940 r.
26. Strzelin. Ratusz, elewacja zachodnia, 1941/42
27. Strzelin. Ratusz, elewacja północna, 1941/42
28. Strzelin. Ratusz, elewacja południowa, 1941/42
29. Strzelin. Ratusz, przekrój i elewacja wschodnia, 1941/42
30. Strzelin. Kościół Michała Archanioła, elewacja zachodnia z wieżą, 1891 r.
31. Strzelin. Kościół ewangelicki Michała Archanioła, rzut, 1908 r.
32. Strzelin. Kościół ewangelicki Michała Archanioła, elewacja północna, 1891/1905
33. Strzelin. Projekt sądu krajowego w dawnym domu książąt brzeskich, pocz. XIX w.
34. Strzelin. Projekt sądu krajowego w dawnym domu książąt brzeskich, pocz. XIX w.
35. Strzelin. Plan sytuacyjny dla akcji uwłaszczenia, 1948 r.
36. Strzelin. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, 1948 r.
37. Strzelin. Widok miasta z lotu ptaka od północnego wschodu, 1928 r.
38. Strzelin. Widok miasta z lotu ptaka od południowego wschodu, 2000 r.
39. Strzelin. Fragment mapy topograficznej, 1997 r.
40. Strzelin. Ortofotomapa, 2009 r.