Przeskocz do treści

Strzegom

Strzegom. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 6 - okładkaStrzegom

(tom IV Śląsk, zeszyt 6)

ISBN: 978-83-63760-57-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Dagmara Adamska, Rafał Eysymontt, Radosław Gliński, Krzysztof Jaworski, Marta Młynarska-Kaletynowa, Marcin Siehankiewicz, Leszek Ziętkowski

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje. Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Strzegom. Plan katastralny, 1923
2. Strzegom. Rozwój przestrzenny miasta
3. Strzegom. Funkcje najważniejszych obiektów centrum miasta
4. Strzegom. Czas powstania najważniejszych zachowanych obiektów (do 1945 r.)
5. Osadnictwo zaplecza Strzegomia w XII i XIII w.
6. Wsie okręgu strzegomskiego i zmiany przynależności administracyjnej do końca XV w.
7. Strzegom. Schemat rozmieszczenia średniowiecznych i nowożytnych piwnic domów przyrynkowych
8. Strzegom. Etapy powstawania kościoła parafialnego pw. św.św. Piotra i Pawła w Strzegomiu
9. Strzegom. Panorama miasta od strony północno-zachodniej, 1738 r.
10. Strzegom. Widok miasta z lotu ptaka, ok. poł. XVIII w.
11. Strzegom. Fragment mapy księstwa świdnickiego, 1747-1753
12. Strzegom. Fragment mapy topograficznej Śląska, 1764-1770
13. Strzegom. Fragment mapy topograficznej Śląska, 1781 r.
14. Strzegom. Mapa przebiegu rzeki Strzegomki, 1794 r.
15. Strzegom. Plan miasta z ok. 1800 r.
16. Strzegom. Plan miasta 1811/1825
17. Strzegom. Plan miasta 1811/1825
18. Strzegom. Fragment mapy topograficznej, 1824 r.
19. Strzegom. Fragment mapy topograficznej, 1885/1883
20. Strzegom. Fragment mapy topograficznej, 1926/1932
21. Strzegom. Plan miasta, około 1925 r.
22. Strzegom. Plan przeglądowy miasta, 1937 r.
23. Strzegom. Widok miasta z lotu ptaka, 1929 r.
24. Strzegom. Widok miasta z lotu ptaka, 1931 r.
25. Strzegom. Plan zagospodarowania, 1948 r.
26. Strzegom. Wytyczne konserwatorskie do planu rozbiórkowo-porządkowego, 1955 r.
27. Strzegom. Mapa topograficzna, 1997 r.
28. Strzegom. Ortofotomapa, 2009 r.