Przeskocz do treści

Stary Sącz

Stary Sącz. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 8 - okładkaStary Sącz

(tom V Małopolska, zeszyt 8)

ISBN: 978-83-65127-45-7
Rok wydania: 2018
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I./II. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Starego Sącza. Wskazówki bibliograficzne. Opis map i reprodukcji.

III. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy

1.1A. Stary Sącz, plan katastralny, 1847
1.1B. Stary Sącz, plan katastralny, 1847, fragment 1.1A
1.1C. Stary Sącz, plan katastralny, 1847, przerys
1.2. Mapa topograficzna Galicji (tzw. mapa Miega), sekcja 43, 1779–1783
1.3. Widok i plan dawnego ratusza, 1795
1.4. Stary Sącz, plan, 1829
1.5. Stary Sącz, plan sytuacyjny, 1838
1.6. Stary Sącz, plan adaptacji zespołu dawnego klasztoru Franciszkanów na budynki magistrackie, 1843
1.7. Stary Sącz, plan adaptacji zabudowy po dawnym klasztorze Franciszkanów na budynki magistratu, 1843
1.8. Stary Sącz, plan regulacyjny, 1912
1.9. Plan zagospodarowania przestrzennego Starego Sącza i okolic, 1972
1.10. Stary Sącz, plan zagospodarowania przestrzennego, 1990
1.11. Stary Sącz, plan zagospodarowania przestrzennego, 2004
1.12. Stary Sącz i okolice, 2001

2. Widoki i panoramy

2.1. Księżna Kinga odpędza zbójców od klasztoru Klarysek w Starym Sączu, 1680–1698
2.2. Księżna Kinga, koniec XVII w.
2.3. Księżna Kinga sprowadza wodę do miasta, ok. 1779
2.4. Adoracja Krzyża Św. i Kielicha Eucharystycznego przez św. Kingę, ok. 1780
2.5A. Panorama Starego Sącza z Kamieńcem od północy, 1820
2.5B. Panorama Starego Sącza od północy, 1820
2.6. Stary Sącz, widok od wschodu, 1842
2.7. Stary Sącz, widok od północnego wschodu, 1873/1883
2.8. Stary Sącz, widok od północnego wschodu, 2. połowa XIX w.
2.9. Stary Sącz, kościół i klasztor Klarysek, widok od zachodu, 1883
2.10. Stary Sącz, kościół Klarysek i furta klasztorna, widok od północnego wschodu, 1889
2.11. Stary Sącz na pocztówkach, 1. połowa XX w.
2.12. Stary Sącz, ortofotomapa, 2017
2.13. Stary Sącz, widok z lotu ptaka od wschodu, 2018

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta

3.1. Stary Sącz. Rozwój przestrzenny (1257-2018)
3.2. Sądecczyzna we wczesnym średniowieczu i dobie wczesnopiastowskiej (VIII–XIII w.)
3.3. Sącz. Rozwój przestrzenny (1257–1280)
3.4. Osadnictwo w dobrach księżnej Kingi i klasztoru Klarysek (2. połowa XIII – początek XIV w.)
3.5. Stary Sącz. Regulacja urbanistyczna (1357–1358)
3.6. Stary Sącz. Rozwój przestrzenny (ok. 1400–1770)
3.7. Stary Sącz. Rozwój przestrzenny (1770–1867)
3.8. Stary Sącz. Rozwój przestrzenny (1867–1945)
3.9. Stary Sącz. Rozwój przestrzenny (1945–2018)
3.10. Stary Sącz. Stratygrafia zabudowy (2018)