Przeskocz do treści

Środa Śląska

Środa Śląska. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 2 - okładkaŚroda Śląska

(tom IV Śląsk, zeszyt 2)

ISBN: 83-229-2451-8
Rok wydania: 2003
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego


Opracowanie: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Marta Młynarska-Kaletynowa, Wojciech Ziółkowski

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Środa Śląska Plan katastralny, 1860 r.
2. Środa Śląska. Plan katastralny, ok. 1905 r.
3. Środa Śląska. Osadnictwo okolic Środy od XII/XIII do około połowy XIV w.
4. Środa Śląska. Stan rozpoznania zabudowy na podstawie badań archeologicznych
5. Środa Śląska. Rozwój przestrzenny
6. Środa Śląska. Funkcje ważniejszych obiektów
7. Środa Śląska. Czas powstania najważniejszych obiektów (do 1945 r.)
8. Środa Śląska. Widok miasta od strony północnej, 1536/1537
9. Środa Śląska. Widok miasta z lotu ptaka od strony południowo-wschodniej, 1755 r.
10. Środa Śląska. Plan miasta, 1753 r.
11. Środa Śląska. Obóz wojskowy pod miastem od 16 do 18 sierpnia 1760 r.
12. Środa Śląska. Fragment mapy sekcyjnej Śląska w skali 1:24000 z lat 1764-1770
13. Środa Śląska. Plan sytuacyjny części rynku, 1771 r.
14. Środa Śląska. Widok miasta z lotu ptaka od strony południowo-wschodniej, 1768 - po 1774 r.
15. Środa Śląska. Plan okolicy miasta, wymierzony w roku 1811
16. Środa Śląska. Plan okolicy miasta, 1811/1826
17. Środa Śląsku. Plan okolicy miasta, 1811/1826
18. Środa Śląska. Fragment mapy topograficznej Śląska w skali 1:24000, 1831 r.
19. Środa Śląska. Plan katastralny i plan pól wokół miasta, 1860 r.
20. Środa Śląska. Plan ogrodów zamkowych, 1889 r.
21. Środa Śląska. Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000, 1895 r.
22. Środa Śląska. Plan sytuacyjny sądu na terenie dawnego zamku, 1897 r.
23. Środa Śląska. Plan sytuacyjny miasta powiatowego Środa Śląska, ok. 1905 r.
24. Środa Śląska. Plan miasta, ok. 1920 r.
25. Środa Śląska. Plan budowy osiedli, 1924 r.
26. Środa Śląska. Plan strefowy zabudowy, 1924 r.
27. Środa Śląska. Zdjęcie lotnicze przedstawiające miasto od północy, 1927 r.
28. Środa Śląska. Zdjęcie lotnicze przedstawiające centrum miasta od południowego wschodu, 1933 r.
29. Środa Śląska. Projekt budowy obwodnicy, 1933 r.
30. Środa Śląska. Plan urbanistyczny wschodniej części miasta, 1933 r.
31. Środa Śląska. Widok perspektywy ulicy prowadzącej do kościoła franciszkańskiego, 24 X 1933 r.
32. Środa Śląska. Plan częściowego rozszerzenia miasta, 1934 r.
33. Środa Śląska. Projekt przebudowy okolicy kościoła franciszkańskiego, 1935 r.
34. Środa Śląska. Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000, 1936 r.
35. Środa Śląska. Plan miasta, 1937 r.
36. Środa Śląska. Plan gospodarczy dla miasta, 1939 r.
37. Środa Śląska. Plan miasta, 2003 r.
38. Środa Śląska. Makieta miasta, 1988 r.
39. Środa Śląska. Przekrój i plan sytuacyjny (1:500) niezachowanego ewangelickiego domu modlitwy, ok. 1930 r.
40. Środa Śląska. Widok elewacji bocznej niezachowanego ewangelickiego domu modlitwy, ok. 1930 r.
41. Środa Śląska. Gospoda „Pod Niebieską Gwiazdą” w północnej pierzei rynkowej, 1924 r.