Przeskocz do treści

Sandomierz

Sandomierz. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 2 - okładkaSandomierz

(tom V Małopolska, zeszyt 2)

ISBN: 978-83-60154-38-0
Rok wydania: 2014
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie


Autorzy: Henryk Bartoszewicz, Zbigniew Beiersdorf, Dominika Burdzy, Marek Florek, Feliks Kiryk, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga, Leszek Polanowski, Bożena Ewa Wódz
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowania tekstowe. Opis reprodukcji. Wskazówki bibliograficzne.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy
1.1. Plan Sandomierza, 1820
1.2. Plan miasta Sandomierza, ok. 1760
1.3. Mapa okolic Sandomierza, 17 grudnia 1796
1.4. Plan miasta Sandomierza i okolic, 1798
1.5. Mapa miasta Sandomierza i okolic, ok. 1800
1.6. Plan miasta Sandomierza i okolic, 1809
1.7. Plan obrony Sandomierza przez armię polską, 15 lipca 1809
1.8. Mapa okolic Sandomierza [1809, 1813-1815]
1.9. Mapa dróg obwodu sandomierskiego, 1817
1.10. Plan miasta Sandomierza, 1820
1.11. Plan miasta Sandomierza, 1820
1.12. Plan sytuacyjny części miasta Sandomierza, 1852
1.13. Plan katastralny prawobrzeżnej części współczesnego Sandomierza, 1853
1.14. Plan sytuacyjny części miasta Sandomierza, 1857
1.15. Plan miasta Sandomierza, 1933
1.16. Plan miasta Sandomierza, 1938
1.17. Plan miasta Sandomierza, 1938, 1950
1.18. Współczesna mapa topograficzna Sandomierza i okolic
1.19. Współczesna mapa topograficzna Sandomierza i okolic
1.20. Współczesny plan miasta Sandomierza, 2014

2. Widoki i panoramy
2.1. Sandomierz od południowego zachodu, początek XVII w.
2.2. Sandomierz od południowego zachodu, 1. ćwierć XVII w.
2.3. Sandomierz, widok miasta od południowego zachodu, 2. ćwierć XVII w.
2.4. Sandomierz od południowego zachodu, po połowie XVII w.
2.5. Sandomierz, 1656
2.6. Sandomierz w ujęciu panoramicznym od południowego zachodu po północny wschód, 1656
2.7. Sandomierz od południowego zachodu, 1. ćwierć XVIII w.
2.8. Sandomierz w widoku południowo-wschodnim, 1809
2.9. Sandomierz w widoku południowo-wschodnim, 1811
2.10. Sandomierz w widoku południowo-wschodnim, 1846
2.12. Sandomierz od południowego zachodu, 1855
2.12. Centrum miasta Sandomierza, ortofotomapa, 2010
2.13. Sandomierz z lotu ptaka, 2009
2.14. Panorama miasta od strony Wisły, 2013

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta
3.1. Rozwój przestrzenny Sandomierza od XIII do XXI w.
3.2. Osadnictwo w rejonie Sandomierza od VIII do XIII w.
3.3. Osadnictwo na terenie Sandomierza do końca XIII w.
3.4. Sandomierz. Układ lokacji 1286 roku
3.5. Sandomierz. Zasady rozmierzenia uposażenia miejskiego
3.6. Sandomierz. Rozwój zabudowy murowanej od XIII do końca XVIII w.
3.7. Sandomierz. Kategorie własności w obrębie murów miejskich w XVI i pierwszej połowie XVII w.
3.8. Strefa podmiejska Sandomierza od XVI do XVIII w.
3.9. Sandomierz. Zamek
3.10. Zagospodarowanie przestrzenne Sandomierza w latach 1772-1938
3.11. Zagospodarowanie przestrzenne Sandomierza w latach 1938-2012
3.12. Obiekty i instytucje sandomierskiego ośrodka religijnego od X do XX w.