Przeskocz do treści

Racibórz

Racibórz. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 8 - okładkaRacibórz

(tom IV Śląsk, zeszyt 8)

ISBN: 978-83-7730-553-9
Rok wydania: 2021
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Avalon


Autorzy: Antoni Barciak, Irma Kozina, Paweł Rzeźnik, Marcin Sepiał, Grzegorz Żabiński

WSTĘP I WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Raciborza. Charakterystyka źródeł. Wskazówki bibliograficzne. Opis map i widoków.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA

1. Racibórz. Plan miasta w roku 1865
2. Racibórz. Rozwój przestrzenny i funkcje najważniejszych obiektów
3. Racibórz. Funkcje najważniejszych obiektów historycznego centrum
4. Racibórz. Rozwój osadnictwa do XIII w.
5. Osadnictwo wczesnośredniowieczne Kotliny Raciborskiej VII-1 poł. XIII w.
6. Racibórz w XVI w. Próba odtworzenia układu przestrzennego na podstawie Urbarzy dóbr Zamku Raciborskiego z lat 1532-1595
7. Racibórz. Plan miasta w XIV—XVIII w.
8. Racibórz. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne centrum miasta w XIX-XX w.
9. Plan sytuacyjny Raciborza, Ostrogu i Płani, 1748-1749
10. Plan sytuacyjny miasta Raciborza, [poł. XVIII w.]
11. Plan sytuacyjny rzeki Odry na przestrzeni od Raciborza do Miedoni, [druga poł. XVIII w.]
12. Plan sytuacyjny Raciborza i przyległych wsi, [ok. 1790]
13. Plan sytuacyjny miejscowości graniczących z miastem Racibórz, 1810
14. Plan sytuacyjny miasta Raciborza, 1810-1812
15. Plan Raciborza w granicach murów miejskich, 1812
16. Oparty na wizji lokalnej plan miasta Raciborza i jego wodociągów, 1831
17. Plan miasta Raciborza z przedmieściami, wsiami Nowe Zagrody i Stara Wieś, [ok. 1835]
18. Plan folwarku Ocice pod Raciborzem, 1837
19. Plan sytuacyjny miasta Racibórz z przedmieściami i otoczeniem, 1843
20. Plan sytuacyjny Przedmieścia Odrzańskiego i Nowego Miasta z opisaniem posesji, [ok. 1843]
21. Plan rzeki Odry od Raciborza do Lgoty, 1844
22. Plan rzeki Odry od Raciborza do Sudołu, 1844
23. Plan sytuacyjny granicy pomiędzy Ostrogiem i Płanią, 1850
24. Plan sytuacyjny miasta Raciborza, 1864/65
25. Mapa rzeki Odry od mostu w Raciborzu do granicy powiatów Raciborskiego i Kozielskiego przy Dziergowicach, 1868-1869
26. Mapa poglądowa miasta Raciborza i jego gruntów, 1897
27. Plan komunikacyjny Raciborza, 1926
28. Plan komunikacyjny Raciborza, 1942
29. Mapa Obrębowa Raciborza nr 89, [przed 1945]
30. Racibórz część centralna. Ortofotomapa 1:2500, 2011
31. Racibórz. Widok miasta od strony wschodniej, [XVIII w.]
32. Widok Raciborza od strony zachodniej, poł. XVIII w.
33. Zamek w Raciborzu, 1609
34. Zamek w Raciborzu, poł. XVIII w.