Przeskocz do treści

Oława

Oława. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 12 - okładkaOława

(tom IV Śląsk, zeszyt 12)

ISBN: 978-83-63760-59-5
Rok wydania: 2015
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Małgorzata Chorowska, Rafał Eysymontt, Maria Frankowska, Elżbieta Kościk, Marta Młynarska-Kaletynowa, Sławomir Moździoch, Marcin Siehankiewicz

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje. Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Oława. Plan katastralny, 1906 r.
2. Oława. Rozwój przestrzenny miasta
3. Oława. Rekonstrukcja uposażenia rolnego miasta
4. Oława w murach miejskich. Próba odszukania modułu parcelacji i wymiarów działki lokacyjnej
5. Oława. Widok miasta, 1538 r.
6. Oława. Plan miasta, 1675 r.
7. Oława. Plan miasta, po 1740 r.
8. Oława. Panorama miasta od północnego zachodu, ok. 1740 r.
9. Oława. Widok z lotu ptaka, ok. 1750 r.
10. Oława. Plan miasta, ok. 1750 r.
11. Oława. Plan miasta, ok. 1750 r.
12. Oława. Mapa Śląska na lewo od Odry bez hrabstwa kłodzkiego, 1764-1770
13. Oława. Fragment planu posiadłości wsi Zwierzyniec (Baumgarten) z dwoma królewskimi folwarkami, 1772-1774
14. Oława. Plan miasta wraz z mapa powiatu oławskiego, 1778-1779
15. Oława. Mapa gabinetowa Śląska, 1781 r.
16. Oława. Plan miasta z przedmieściami oraz zamkiem, 1810 r.
17. Oława. Plan miasta i zamku, 1810 r.
18. Oława. Plan sytuacyjny miasta i okolic, 1810-1813
19. Oława. Plan miasta wraz z otoczeniem, 1825 r.
20. Oława. Mapa topograficzna, 1826-1828
21. Oława. Mapa okolic rzeki Odry od jazu przy Ścinawie Polskiej do mostu Oławskiego, 1826 r.
22. Oława. Plan sytuacyjny miasta, 1827 r.
23. Oława. Plan sytuacyjny miasta, 1859 r.
24. Oława. Plan sytuacyjny koszar i placu ćwiczeń, 1882 r.
25. Oława. Mapa topograficzna, 1883 r.
26. Oława. Plan zagospodarowania przestrzennego, 1911 r.
27. Oława. Plan przeglądowy miasta, 1914 r.
28. Oława. Plan przeglądowy miasta, 1917 r.
29. Oława. Plan miasta, 1924 r.
30. Oława. Plan zagospodarowania przestrzennego, 1938 r.
31. Oława. Zdjęcie lotnicze centrum, 1925 r.
32. Oława. Zdjęcie lotnicze, widok od strony zachodniej, 1929 r.
33. Oława. Mapa topograficzna, 1997 r.
34. Oława. Ortofotomapa, 2009 r.