Przeskocz do treści

Legnica

Legnica. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 9 - okładkaLegnica

(tom IV Śląsk, zeszyt 9)

ISBN: 978-83-229-3077-9
Rok wydania: 2009
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego


Redakcja naukowa: Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński
Opracowanie: Małgorzata Chorowska, Rafał Eysymontt, Stanisław Firszt, Mateusz Goliński, Czesław Lasota, Marta Młynarska-Kaletynowa, Andrzej Niedzielenko, Jerzy Rozpędowski, Przemysław Wiszewski

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia. Kartografia i ilustracje. Zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Legnica. Plan katastralny
2. Legnica. Osadnictwo zaplecza Legnicy od XII do 1. poł. XIV wieku
3. Legnica. Relikty zabudowy odkryte w bloku zawartym pomiędzy ulicami: Najświętszej Marii Panny, Młynarską, Środkową i Szpitalną na tle pierwotnej sieci parcelacji i spisu podatkowego z roku 1451
4. Legnica. Relikty drewniane (zagroda, ulica) odkryte na tyłach posesji przy ulicy Najświętszej Marii Panny nr 45-46
5. Legnica. Etapy rozplanowania miasta średniowiecznego
6. Legnica. Zamek średniowieczny
7. Legnica. Zamek w czasach nowożytnych
8. Legnica. Rozwój przestrzenny i funkcje najważniejszych obiektów
9. Legnica. Funkcje najważniejszych obiektów historycznego centrum
10. Legnica. Widok miasta od strony północnej, 1536/1537
11. Legnica. Widok miasta od północy
12. Legnica. Sylweta miasta, ok. poł. XVIII w.
13. Legnica. Plan miasta, ok. 1706 r.
14. Legnica. Plan miasta, ok. 1735 r.
15. Legnica. Plan miasta, 1757 r.
16. Legnica. Plan bitwy pod Legnicą, 1760 r.
17. Legnica. Usytuowanie wojsk pruskich w dniu 10 VIII 1760 r.
18. Legnica. Plan bitwy pod Pątnowem (pod Legnicą), 1760 r.
19. Legnica. Plan zamku z otoczeniem, 1764 r.
20. Legnica. Mapa okolic miasta, 1764-1770
21. Legnica. Mapa topograficzna Śląska, 1823 r.
22. Legnica. Plan miasta, 1825 r.
23. Legnica. Plan bagna należącego do miasta, 1826 r.
24. Legnica. Plan miasta, 1826 r.
25. Legnica. Plan miasta, 1827 r.
26. Legnica. Plan i hipsometria rzeki Kaczawy, 1831 r.
27. Legnica. Plan miasta, 1877 r.
28. Legnica. Plan miasta, 1884 r.
29. Legnica. Mapa okolic miasta, 1839 r.
30. Legnica. Plan miasta, 1903 r.
31. Legnica. Wieża furty, 1903 r.
32. Legnica. Plan miasta, 1907 r.
33. Legnica. Fragment planu miasta, 1912 r.
34. Legnica. Koncepcja rozwoju przestrzennego, 1913 r.
35. Legnica. Plan miasta, przed 1925 r.
36. Legnica. Plan miasta, po 1926 r.
37. Legnica. Plan miasta, 1926 r.
38. Legnica. Plan koncepcyjny rozbudowy miasta, 1927 r.
39. Legnica. Plan komunikacyjny miasta, ok. 1938 r.
40. Legnica. Rzuty budynku przy ulicy Grodzkiej 26
41. Legnica. Rzut budynku przy ulicy Środkowej 68, ok. 1935 r.
42. Legnica. Rzuty kościołów NMPanny oraz śś. Piotra i Pawła
43. Legnica. Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000, 1887 r., uzupełnienia 1933 i 1936. Fragmenty czterech kart mapy sekcyjnej (nr 2761 Liegnitz, nr 2762 Kunitz, nr 2822 Kroitsch, nr 2823 Wahlstadt)
44. Legnica. Rzut Rynku, 1943/1944
45. Legnica. Plan zagospodarowania miasta, 1948 r.
46. Legnica. Fragment planszy katalogu zabytków, 1956 r.
47. Legnica. Fragment planszy wniosków konserwatorskich
48. Legnica. Rynek:
a. Pierzeja północna, stan z potowy XVIII w.;
b. Blok wewnętrzny, pierzeja północna, pierzeja zachodnia, stan z połowy XIX w.;
c. Elewacje;
d. Pierzeja wschodnia, stan z polowy XIX w.
49. Legnica. Plan radzieckiego garnizonu po 1980 r., ostatnia aktualizacja 1992
50. Legnica. Plan współczesny, 2009 r.