Przeskocz do treści

Kraków

Kraków. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 1 - okładkaKraków

(tom V Małopolska, zeszyt 1)

ISBN: 978-83-89131-53-9 | 978-83-60154-06-9
Rok wydania: 2007
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Cezary Buśko, Jadwiga Bzinkowska, Sławomir Dryja, Elżbieta Firlet, Kamila Follprecht, Waldemar Komorowski, Bogusław Krasnowolski, Jacek Laberschek, Marta Marek, Ewa Niedziałkowska, Waldemar Niewalda, Zdzisław Noga, Zbigniew Pianowski, Jacek Purchla, Kazimierz Radwański, Halina Rojkowska, Ryszard Skowron, Janina Stoksik, Bartłomiej Sz. Szmoniewski
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowania tekstowe. Opis reprodukcji. Objaśnienia do planów. Wskazówki bibliograficzne.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy
1.1. Plan katastralny Krakowa, 1848 (w odbitce z 1856) (l:2500)
1.1a. Plan katastralny Krakowa, 1848 (w odbitce z 1856) (l:5000)
1.2. Plan „jezuicki” Krakowa, 1594
1.3. Plan oblężenia Krakowa przez Szwedów, 1655
1.4. Plan oblężenia Krakowa przez wojska polsko-austriackie, 1657
1.5. Plan Krakowa, l667
1.6. Plan sytuacyjny Krakowa i okolic, ok. 1670
1.7. Plan „szwedzki” Krakowa, 1702
1.8. Plan „saski” Krakowa, 1733/1734
1.9. Plan Krakowa konfederatów barskich, 1772
1.10. Plan Krakowa, ok. 1773
1.11. Plan Krakowa, Kazimierza i Podgórza, 1779
1.12. Plan Krakowa, 1783 (w kopii z 1792)
1.13. Plan „kołłątajowski” Krakowa, 1785
1.14. Plan „pruski” Krakowa i okolic, 1794
1.15. Plan „pruski” Krakowa, 1794
1.16. Plan Wolnego Miasta Krakowa, 1817
1.17. Mapa Wolnego Miasta Krakowa i Okręgu, 1827
1.18. Plan Krakowa z podziałem na gminy, ok. 1830
1.19. Plan Krakowa, 1831
1.20. Mapa Okręgu Wolnego Miasta Krakowa, 1833
1.21. Plan Krakowa w obrębie okopów, 1836
1.22. Mapa Okręgu Wolnego Miasta Krakowa, 1842
1.23. Plan Krakowa i Podgórza, 1847
1.24. Plan Krakowa, 1850
1.25. Atlasowy plan Krakowa, 1881
1.26. Mapa Krakowa i okolic, ok. 1905
1.27. Plan Krakowa, 1912
1.28. Plan Krakowa, 1913
1.29. Mapa wojskowa Krakowa i okolic, 1914
1.30. Plan Wielkiego Krakowa, 1916
1.31. Plan Krakowa, 1920
1.32. Plan rejonizacji Krakowa, 1941
1.33. Projekt rozszerzenia granic Krakowa, 1941
1.34. Plan Krakowa, 1947
1.35. Plan Krakowa z Nową Hutą, 1962
1.36. Współczesna mapa topograficzna, 1997

2. Reprodukcje widoków i panoram
2.1. Kraków od północy, 1493
2.2. Panorama Krakowa, 1536/1537
2.3. Kraków od północnego zachodu, 1581
2.4. Kraków od południa, przed 1600
2.5. Kraków od północnego zachodu, 1603-1605
2.6. Kraków, widok miasta od północnego zachodu, XVII wiek
2.7. Kraków, widok miasta od północnego zachodu, druga ćwierć XVIII w.
2.8. Kraków od południa, 1839
2.9. Kraków, widok ogólny od zachodu, 1851
2.10. Fotomapa centrum Krakowa, 2002
2.11. Kraków z lotu ptaka, 2006

3. Reprodukcje dziewiętnastowiecznych planów rozwoju miasta Krakowa
3.1. Prawdopodobny plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1350.
3.2. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1655
3.3. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1690
3.4. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1795
3.5. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1805
3.6. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1848
3.7. Plan Król[ewskiego] Stoł[ecznego] Miasta Krakowa z r. 1889

4. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta
4.1. Rozwój przestrzenny Krakowa od XIII do końca XX wieku
4.2. Osadnictwo na terenie aglomeracji krakowskiej od VI do pierwszej połowy XIII wieku
4.3. Zespoły osadnicze na terenie Krakowa od IX do połowy XIII wie¬ku
4.4. Centrum osadnicze układu urbanistycznego Wielkiej Lokacji Krakowa w 1257 roku i jego wtórne poszerzenia do początku XIV wieku
4.5. Kraków - rozwój zabudowy murowanej do połowy XVII wieku
4.6. Własność nieruchoma w Krakowie w 1632 roku
4.7. Własność nieruchoma w Krakowie w 1773 roku
4.8. Krakowski ośrodek religijny od X do XX wieku
4.8a. Krakowski ośrodek religijny od X do XX wieku - Kraków, Kazimierz, Kleparz z przedmieściami
4.9. Kraków i okolice za panowania Władysława Łokietka
4.10. Kraków i okolice na przełomie XV i XVI wieku
4.11. Krakowski zespół osadniczy w XVII-XVIII wieku. Przedmieścia, jurydyki, wsie podmiejskie
4.12. Rynek - zabudowa murowana do połowy XIV wieku z rekonstrukcją układu komunikacyjnego
4.12a. Rynek - zabudowa murowana w drugiej połowie XIV wieku
4.13. Wawel przedromański i romański
4.14. Wawel współczesny
4.15. Wawel - zabudowa od połowy XIV do XVIII wieku
4.16. Wawel - własność od XV do XVIII wieku
4.17. Kazimierz - modularne rozplanowanie lokacyjne w XIV wieku
4.18. Kazimierz z przedmieściami w połowie XVII wieku – zabudowa i własność
4.19. Kleparz przedlokacyjny (od końca XII wieku do około 1320 roku)
4.20. Kleparz w okresie lokacji: Alta Civitas (ok. 1320), Florencja (1366)
4.21. Kleparz z przedmieściami i jurydykami (od XV do XVIII wieku)