Przeskocz do treści

Kalisz

Kalisz. Atlas historyczny miast polskich, t. VI: Wielkopolska, z. 1 - okładkaKalisz

(tom VI Wielkopolska, zeszyt 1)

ISBN: 978-83-65127-80-8 / 978-83-66911-08-6
Rok wydania: 2021
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk


Redakcja historyczna: Urszula Sowina
Redakcja kartograficzna: Tomasz Panecki

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia. Wykaz ilustracji. Opis map i planów.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Kalisz. Plan katastralny, 1785 (z przerysu 1878)
2. Kalisz. Archeologia o Kaliszu VII-pocz. XVI w.
3. Kalisz. Rozwój przestrzenny miasta, XIII-XX w.
4. Kalisz. Najważniejsze obiekty w centrum miasta, XIII-XX w.
5. Plan bitwy pod Kaliszem z 1706 r. z widokiem miasta
6. Kalisz. Plan miasta według mapy Politalskiego z r. 1785, przerys Ottomar Wolle, 1878
7. Kalisz. Mapa biegu Prosny w okolicach Kalisza, ok. 1794
8. Kalisz. Plan miasta i przyległej okolicy Ludwika von Bröckera z 1802 r.
9. Kalisz i okoliczne wsie, w tym wsie należące do miasta (wsie miejskie), David von Gilly, Berlin 1802-1803
10. Kalisz. Plan miasta Kazimierza Nahajewicza, 1824—1825
11. Kalisz. Plan miasta Kalisza, według Bernharda z r. 1825, przerys Ottomar Wolle, 1878.
12. Kalisz. Plan miasta i pobliskiej okolicy (od strony wschodniej), 1835
13. Kalisz. Plan miasta i pobliskiej okolicy (od strony północnej), 1835
14. Kalisz. Plan miasta, 1835 r. Fragment jednej z map manewrów wojskowych podczas "zjazdu monarchów" w 1835 r.
15. Kalisz, Plan miasta Ottomara Wolle, 1878
16. Kalisz, Plan miasta Bronisława Bukowińskiego, 1908
17. Kalisz, Plan miasta Bronisława Bukowińskiego, 1910
18. Kalisz. Plan pomiarowy śródmieścia Kalisza: „Kalisch/Innenstadt", 1914 [1917].
19. Kalisz. Plan miasta, 1915
20. Kalisz. Plan miasta, 1920
21. Kalisz. Plan miasta wg zdjęć lotniczych, 1934 (6 arkuszy-sekcji)
22. Kalisz. Plan miasta (Stadtplan von Kalisch), 1940
23. Kalisz. Mapa topograficzna, 1986-1987
24. Kalisz. Ortofotomapa, 2020
25. Kalisz z lotu ptaka, 2007