Przeskocz do treści

Jelenia Góra

Jelenia Góra. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 14 - okładkaJelenia Góra

(tom IV Śląsk, zeszyt 14)

ISBN: 978-83-63760-83-0
Rok wydania: 2017
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Dagmara Adamska, Małgorzata Chorowska, Rafał Eysymontt, Stanisław Firszt, Radosław Gliński, Grzegorz Grajewski, Ivo Łaborewicz, Dariusz Wędzina

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje. Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Jelenia Góra. Plan katastralny, 1787/1788
2. Jelenia Góra. Rozwój przestrzenny miasta
3. Jelenia Góra. Schemat parcelacji miasta lokacyjnego
4. Jelenia Góra. Studium własności i użytkowania budynków według spisu z 1759 r.
5. Jelenia Góra. Relikty zabudowy murowanej i elementy zagospodarowania posesji mieszczańskich odkryte podczas badań architektoniczno-archeologicznych przy ul. Jasnej i Grodzkiej, 2007 r.
6. Rozwój osadnictwa wiejskiego wokół Jeleniej Góry od XIII do XIX w.
7. Znaleziska i stanowiska archeologiczne w rejonie Jeleniej Góry
8. Jelenia Góra. Cieplice Zdrój, panorama od północy, 4. ćw. XVII w.
9. Jelenia Góra. Cieplice Zdrój, szkicowy plan części zdrojowej, po 1696 r.
10. Jelenia Góra. Cieplice Zdrój, szkicowy plan części klasztornej, po 1696 r.
11. Jelenia Góra. Mapa okolic miasta z lat 1747-1753
12. Jelenia Góra. Widok miasta od południa, 1747 r.
13. Jelenia Góra. Widok Cieplic i Karkonoszy, 1748 r.
14. Jelenia Góra. Mapa katastralna Czarnego, 1749 r.
15. Jelenia Góra. Plan części obszaru staromiejskiego, 1750 r.
16. Jelenia Góra. Plan części miasta w rejonie Bramy Wojanowskiej, 1755 r.
17. Jelenia Góra. Plan sytuacyjny miasta i okolic, 1759 r.
18. Jelenia Góra. Plan miasta z wodociągami, 1769 r.
19. Jelenia Góra. Mapa okolic miasta, ok. 1770 r.
20. Jelenia Góra. Mapa okolic miasta z północną częścią Cieplic, 1770 r.
21. Jelenia Góra. Mapa okolic, ok. 1770 r.
22. Jelenia Góra. Plan miasta, 1787/1788 [duplikat]
23. Jelenia Góra. Widok z obecnego Wzgórza Kościuszki w stronę Cieplic, 1793 r.
24. Jelenia Góra. Widok od strony Wlenia, 1815 r.
25. Jelenia Góra. Plan obecnego Wzgórza Kościuszki, 1816 r.
26. Jelenia Góra. Fragment mapy topograficznej, 1824 r.
27. Jelenia Góra. Plan Cieplic, ok. 1830 r.
28. Jelenia Góra. Widok centrum Cieplic od wschodu, 1848-1862
29. Jelenia Góra. Panorama miasta od strony północno-zachodniej, ok. poł. XIX w.
30. Jelenia Góra. Widok miasta od południowego wschodu, po 1860 r.
31. Jelenia Góra. Widok miasta na tle Karkonoszy, po 1866 r.
32. Jelenia Góra. Plan miasta, 1860 r. (?)
33. Jelenia Góra. Widok murów miejskich między Bramą Wojanowska a Zamkową, ok. 1850 r.
34. Jelenia Góra. Projekt części promenady, ok. 1870 r.
35. Jelenia Góra. Plan miasta, 1884 r.
36. Jelenia Góra. Plan miasta z okolicą, ok. 1890 r.
37. Jelenia Góra. Plan Cieplic, ok. 1895 r.
38. Jelenia Góra. Mapa katastralna Cieplic, 1899 r.
39. Jelenia Góra. Mapa katastralna Kunie, 1919 r.
40. Jelenia Góra. Fragment mapy topograficznej, 1919 r.
41. Jelenia Góra. Fragment mapy topograficznej, 1930 r.
42. Jelenia Góra. Plan miasta, 1922 r.
43. Jelenia Góra. Stare Miasto, widok od zachodu, 1928 r.
44. Jelenia Góra. Stare Miasto, widok od południa, 1928 r.
45. Jelenia Góra. Plan miasta, 1928-1930
46. Jelenia Góra. Plan miasta, 1930 r.
47. Jelenia Góra. Cieplice, plan gospodarczy, 1944 r.
48. Jelenia Góra. Cieplice, plan miasta, 1944 r.
49. Jelenia Góra. Fragment mapy topograficznej, 2016 r.
50. Jelenia Góra. Ortofotomapa, 2009 r.