Przeskocz do treści

Gliwice

Gliwice. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 15 - okładkaGliwice

(tom IV Śląsk, zeszyt 15)

ISBN: 978-83-63760-60-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Opracowanie: Antoni Barciak, Piotr Boroń, Zdzisław Jedynak, Bogusław Małusecki, Jacek Pierzak, Marcin Sepiał, Barbara Szczypka-Gwiazda

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny miasta. Bibliografia historii miasta. Kartografia i ilustracje.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plan katastralny z roku 1884
2. Rozwój przestrzenny miasta i funkcje najważniejszych obiektów od XIII do XX w.
3. Funkcje najważniejszych obiektów historycznego centrum
4. Osadnictwo okolic Gliwic od XIII do XVII w.
5. Schemat pierwotnej parcelacji na tle planu katastralnego z roku 1884 z uwzględnieniem badań archeologicznych
6. Gleiwitz, Krieges Karte von Schlesien, 1749 r.
7. Gleiwitz, ok. 1763 r.
8. Gleiwitz in Prospect mit umliegender gegende, ok. 1763 r.
9. Kabinettskarte preussischen Provinzen, 1767-1787
10. Charte des Beuthener Wassers vom Anfang oberhalb der Stadt Beuthen bis ein Einfalt des Chlodnitzer Flusses bey der Stad Gleiwitz, 1788-1791
11. Plan der Klodnitzer Flusse von der Stadt Ujest..., 1788/1789 r.
12. Situations Plan der Stadt Gleiwitz mit ihren Vorstädten, 1812 r.
13. Charte der Feldmark Petersdorf nebst denen dazu gehörigen Grundstucken, 1811 r.
14. Plan und Profit-Zeichnung des Klodnitz Flusses..., 1828 r.
15. Original Karte eines Theiles der Beuthener Vorstadt und ihrer Umgebung zu Gleiwitz, 1850 r.
16. Situations Plan Stadt Gleiwitz..., 1853 r.
17. Situations Plan der Beuthener Vorstadt zu Gleiwitz..., 1856 r.
18. Charte der Stadt Gleiwitz, 1859/60 r.
19. Übersichtsplan des für Neuanlage von Strassen in Aussicht genommenen Terreins der Stadt Glewitz, 1876/77
20. Kreis Stadt Gleiwitz Germarkung Gleiwitz..., 1884 r.
21. Plan der Stadt Gleiwitz... 1876-1877
22. Fluchtlinienplan für den Stadtteil zwischen Ostroppka-Straẞe, Roẞmarkt. Nikolai-Thurm-Oberwall- und Schröter-Straẞe und vom Platze um die Peter-Paul-Kirche, 1902 r.
23. Bebauungsplan für den Stadtteil Trynek, Uebersichts-Plan, 1906 r.
24. Plan der Stadt Gleiwitz, 1906 r.
25. Übersichts Plan der Stadt Gleiwitz nach dem Zustande im Jahre 1895
26. Übersichts Plan der Stadt Gleiwitz nach dem Zustande im Jahre 1910
27. Fluchtlinienplan von der Dorfstrasse in Rtichtersdorf Kreis Gleiwitz, 1912-1914
28. Stadt Gleiwitz Karte des Baugrundes und der geologischen Verhältnisse, 1921 r.
29. Übersichts- Plan der Stadt Gleiwitz, 1923 r.
30. Übersichtsplan der Stadt Gleiwitz - Sektion D, 1934 r.
31. Gliwice, przed 1951 r.
32. Gliwice, ortofotomapa, 2011 r.