Przeskocz do treści

Bochnia

Bochnia. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 4 - okładkaBochnia

(tom V Małopolska, zeszyt 4)

ISBN: 978-83-231-3649-1
Rok wydania: 2016
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Jan Flasza, Bogusław Krasnowolski, Marek Materna, Zdzisław Noga
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I./II. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Bochni. Bibliografia historii miasta Bochni (wybór). Opis map i reprodukcji.

III. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy

1.1. Bochnia. Plan katastralny, 1847
1.2. Plan katastralny Bochni i przyległych wsi, 1847
1.3. Bochnia. Plan przekroju pierwszego poziomu kopalni, 1777
1.4. Plan kościoła parafialnego i mieszkań duchowieństwa bocheńskiego, 1782
1.5. Plan klasztoru Bernardynów w Bochni, 1782
1.6. Bochnia, plan miasta, 1792
1.7. Plan Bochni i okolic, po 1792
1.8. Bochnia. Plan zamku salinarnego, 1813
1.9. Bochnia. Przekrój zamku salinarnego, 1814
1.10. Plan sytuacyjny bocheńskiej kopalni soli, 1855
1.11. Plan sytuacyjny Bochni, pocz. 2. poł. XIX w., po 1855
1.12. Plan bocheńskiej kopalni soli, 1872
1.13. Bochnia. Plan sieci wodociągowej, 1906/1908
1.14. Bochnia, ok. 1930
1.15. Współczesna mapa topograficzna Bochni i okolic, 2015
1.16. Bochnia. Współczesna mapa topograficzna, 2015

2. Widoki i panoramy

2.1. Bochnia. widok z Krzeczkowa, 1. poł. XIX w.
2.2. Bochnia. widok od zachodu, 1838
2.3. Bochnia. Planty, budynki salinarne, koniec XIX w.
2.4. Bochnia. Widok z Krzeczkowa, ok. 1900
2.5. Bochnia. panorama od strony południowej, 1895/1903
2.6. Bochnia. Rynek. Linia A–B, pocz. XX w.
2.7. Bochnia. Widok miasta, ok. 1930
2.8. Bochnia. Rynek, przed 1933
2.9. Bochnia. Widok z lotu ptaka, 2015
2.10. Bochnia. Ortofotomapa, 2015

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta

3.1. Bochnia. Rozwój przestrzenny od XIII w. do 2016 r.
3.2. Bochnia w 1. poł. XIII w. (faza przedlokacyjna)
3.3. Bochnia w 1. poł. XIII w. (faza przedlokacyjna)
3.4. Bochnia. Miasto lokacyjne (1253), przedmieście (XIV w.)
3.5. Bochnia. Rozwój przestrzenny od poł. XIV do poł. XVIII w.
3.6. Bochnia. Rozwój przestrzenny od 1772 do 1918 r.
3.7. Bochnia. Rozwój przestrzenny (1918–2016)
3.8. Stratygrafia zabudowy Bochni (centrum miasta), 2016
3.9. Stratygrafia zabudowy Bochni, 2016