Przeskocz do treści

Biecz

Biecz. Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 7 - okładkaBiecz

(tom V Małopolska, zeszyt 7)

ISBN: 978-83-65127-53-2
Rok wydania: 2021
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu


Autorzy: Zbigniew Beiersdorf, Paweł Kocańda, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga
Opracowanie kartograficzne: Tomasz Szpytma

SPIS TREŚCI

WSTĘP I WPROWADZENIE

I./II. CZĘŚĆ OPISOWA
Historia i rozwój przestrzenny Biecza. Wskazówki bibliograficzne. Opis map i reprodukcji.

III. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plany i mapy

1.1. Plan katastralny Biecza (centrum, przerys), 1850
1.2. Plan katastralny Biecza (centrum), 1850
1.3. Plan katastralny Biecza, 1850
1.4. Mapa topograficzna Galicji (tzw. mapa Miega), sekcja 68, 1779—1783
1.5. Mapa topograficzna Galicji (I zdjęcie franciszkańskie Galicji), sekcja 9, 1860—1864
1.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biecza, 1975
1.7. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz, 2017
1.8. Mapa topograficzna Biecza i okolic, 2020

2. Widoki i panoramy

2.1. Biecz, panorama od południa, początek XVII w.
2.2. Biecz, od południa, 1. ćwierć XVII w.
2.3. Biecz, panorama od południa, 1659
2.4. Biecz od południowego zachodu, ok. 1837
2.5. Biecz, widok od południowego zachodu, ok. 1880
2.6. Biecz, kolegiata Bożego Ciała, widok od południowego zachodu, 1865—1866
2.7. Biecz, widok ogólny miasta od południowego zachodu, przed 1883
2.8. Biecz, kolegiata Bożego Ciała, widok od południowego zachodu, przed 1892
2.9. Biecz, wieża ratuszowa, przed 1895
2.10. Biecz, kolegiata Bożego Ciała, widok od południowego zachodu, 1894—1900
2.11. Biecz, ratusz, 1894—1900
2.12. Biecz widok miasta od południowego zachodu, 1894/1900
2.13. Biecz, widok od południowego zachodu, 1896
2.14. Biecz, Kościół Bożego Ciała, ok. 1920
2.15. Kościół parafialny i dzwonnica w Bieczu, ok. 1930
2.16. Biecz z lotu ptaka, 2019
2.17. Biecz z lotu ptaka, 2019
2.18. Biecz, Ortofotomapa, 2019

3. Rekonstrukcje rozwoju przestrzennego miasta

3.1. Biecz. Rozwój przestrzenny od XIII w. do 2019
3.2. Biecz w VIII—XIII w. (faza przedlokacyjna)
3.3. Biecz. Rozwój przestrzenny od lokacji do połowy XIV w.
3.4. Biecz. Rozwój przestrzenny od połowy XIV do połowy XVIII w.
3.5. Biecz. Rozwój przestrzenny (1772—1918)
3.6. Biecz. Rozwój przestrzenny (1918—2019)
3.7. Biecz. Właściciele nieruchomości (centrum, przełom XVI/XVII w.)
3.8. Biecz. Stratygrafia zabudowy, 2019