Toruń

Toruń. Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewskie i Warmia, z. 2 - okładkaToruń

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 2)

ISBN: 83-231-0664-9
Rok wydania: 1996
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Janusz Tandecki
Opracowanie kartograficzne: Zenon Kozieł

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Toruń. Historia i rozwój przestrzenny. Wskazówki bibliograficzne do historii miasta Torunia. Opis planów i reprodukcji. Wykaz skrótów.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Toruń. Plan miasta z 1816-1829 r.
2. Toruń. Rozwój przestrzenny miasta, XIII-XX w.
3. Toruń. Okolice miasta, 1796-1802 r.
4. Toruń. Okolice miasta, 1893 r.
5. Dobra ziemskie należące do Torunia w 1792 r.
6. Plan wsi Przysiek z 1601 r.
7. Toruń. Plan miasta z 1631 r.
8. Toruń. Plan - widok perspektywiczny z 1641 r.
9. Toruń. Plan miasta z 1793 r.
10. Toruń. Plan miasta z 1816 r.
11. Toruń. Plan miasta z lat 1873-1877
12. Toruń. Plan miasta z 1911 r.
13. Widok Torunia od północy, po 1756 r.
14. Widok Torunia od południa, 2 połowa XVIII w.
15. Dwór Artusa w Toruniu w połowie XVIII w.
16. Toruń. Domy po wschodniej stronie ul. Żeglarskiej (pomiędzy ul. Szeroką a kościołem św. Janów), 1783 r.
17. Toruń. Plan miasta z 1995 r.
18. Toruń. Z „lotu ptaka”, 1993 r.