Świecie

Świecie. Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewski i Warmia, z. 6 - okładkaŚwiecie

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 6)

ISBN: 978-83-231-3036-9
Rok wydania: 2012
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Roman Czaja
Opracowanie kartograficzne: Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska; współpraca: Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Świecie. Historia i rozwój przestrzenny. Bibliografia historii miasta Świecia (wybór). Opis map i reprodukcji

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Świecie. Plan katastralny 1865-1942.
2. Świecie. Rozwój przestrzenny miasta XII-XX w.
3. Świecie. Okolice miasta, 1796-1802
4. Świecie. Okolice miasta, 1898-1904
5. Świecie. Miasto i okolica, 1737
6. Świecie. Plan Starego Miasta z 1810 r.
7. Świecie. Plan Starego Miasta z 1830 r.
8. Świecie. Miasto i jego przedmieścia z około 1820 r.
9a. Świecie. Miasto i okolice z ok. 1850 r.
9b. Świecie. Miasto i okolice z ok. 1850 r.
10. Świecie. Widok zamku od południa z 1656 r.
11. Świecie. plan ruin zamku i widok wieży zamkowej od strony południowej z około 1795 r.
12. Widok miasta od strony zachodniej, początek XIX w.
13. Świecie. Plan miasta z 1918 r.
14. Świecie. Ortofotomapa, 2010
15. Świecie. Mapa topograficzna, 1992
16. Świecie. Zdjęcie lotnicze, 2012
17. Świecie. Zdjęcie lotnicze, 2012