Ostróda

Ostróda. Atlas historyczny miast polskich, t. III: Mazury, z. 2 - okładkaOstróda

(tom III Mazury, zeszyt 2)

ISBN: 978-83-231-3371-1
Rok wydania: 2014
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Wiesław Sieradzan
Opracowanie kartograficzne: Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Ostróda. Historia i rozwój przestrzenny. Bibliografia historii miasta Ostródy (wybór). Opis map i reprodukcji

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Ostróda. Plan katastralny, 1844-1862 (1931)
2. Ostróda. Rozwój przestrzenny miasta XIV-XX w.
3. Ostróda. Okolice miasta, 1796-1802
4. Ostróda. Plan miasta, 1700
5. Ostróda. Plan odbudowanego miasta, 1788
6. Ostróda. Plan miasta, 1810-1817
7. Ostróda. Plan miasta i okolic, ok. 1850 r.
8. Powiat Ostróda w prowincji Królewiec, 1869-1872
9. Ostróda. Okolice miasta, 1898-1904
10. Ostróda. Plan miasta, 1928
11. Ostróda. Plan miasta, 1931
12. Ostróda. Plan miasta powiatowego, 1938
13. Ostróda. Plan miasta, 1999
14. Ostróda. Ortofotomapa, 2010
15. Ostróda. Mapa topograficzna, 2001
16. Ostróda. Zdjęcia lotnicze, 2012