Elbląg

Elbląg. Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewskie i Warmia, z. 1 - okładkaElbląg

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 1)

ISBN: 83-231-0477-8
Rok wydania: 1993
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Roman Czaja
Opracowanie kartograficzne: Zenon Kozieł

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Elbląg. Historia i rozwój przestrzenny. Wskazówki bibliograficzne. Opis reprodukcji. Wykaz skrótów.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Elbląg. Plan miasta z 1839 r. (1:2500)
2. Elbląg. Plan miasta z 1839 r. (1:5000)
3. Elbląg. Rozwój przestrzenny XIII-XVIII w.
4a. Elbląg. Okolice miasta, 1939 r.
4b. Elbląg. Okolice miasta, 1796-1802
5. Elbląg. Plan miasta, 1974 r.
6. Elbląg. Topografia zawodów 1417 r. i ok. 1790 r.
7. Elbląg. Widok miasta, 1554 r.
8a. Elbląg. Plan miasta, 1626 r.
8b Elbląg. Plan miasta, 1635 r.
9. Elbląg. Plan miasta, ok. 1642 r.
10. Elbląg. Plan miasta, 1709 r.
11. Elbląg. Plan miasta, 1785-1806