Chojnice

Chojnice. Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewskie i Warmia, z. 7 - okładkaChojnice

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 7)

ISBN: 978-83-231-3298-1
Rok wydania: 2013
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Roman Czaja
Opracowanie kartograficzne: Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Chojnice. Historia i rozwój przestrzenny. Bibliografia historii miasta Chojnic (wybór). Opis map i reprodukcji

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Chojnice. Plan katastralny około 1896-1916
2. Chojnice. Rozwój przestrzenny miasta XIV-XX w.
3. Chojnice. Okolice miasta, 1796-1802
4. Chojnice. Okolice miasta, 1923-1926
5. Chojnice. Mapa topograficzna, 1937
6. Chojnice. Plan miasta z około 1656 r.
7. Chojnice. Plan miasta i widok z 1724 r.
8. Chojnice. Plan miasta i przedmieść z 1810 r.
9. Chojnice. Plan miasta i przedmieść z 1822 r.
10. Chojnice. Plan miasta i okolic z 1822 r.
11. Chojnice. Plan miasta z 1896 r.
12. Chojnice. Plan miasta z 1908 r.
13. Chojnice. Plan miasta z 1933 r.
14. Chojnice. Chronologia zabudowy
15. Chojnice. Ortofotomapa, 2010
16. Chojnice. Mapa topograficzna, 2001
17. Chojnice. Zdjęcia lotnicze, 2013
18. Chojnice. Zdjęcie lotnicze