Chełmno

Chełmno. Atlas historyczny miast polskich, t. I: Prusy Królewskie i Warmia, z. 3 - okładkaChełmno

(tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 3)

ISBN: 83-87639-16-8
Rok wydania: 1999
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Zenon Hubert Nowak
Opracowanie kartograficzne: Zenon Kozieł

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Chełmno. Historia i rozwój przestrzenny. Wskazówki bibliograficzne do historii miasta Chełmna. Opisy map i widoków.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Chełmno. Plan katastralny 1861-1903
2. Chełmno. Rozwój przestrzenny miasta, XIII-XX w.
3. Chełmno. Okolice miasta, 1796-1802 r.
4. Chełmno. Okolice miasta, 1904 r.
5. Widok Chełmna od strony Wisły z 1684 r.
6. Chełmno. Plan miasta z pierwszej połowy XVIII w.
7. Widok Chełmna od strony Wisły z 1745 r.
8. Chełmno. Plan miasta z lat między 1776-1779
9. Chełmno. Plan miasta z kwietnia 1773 r.
10. Chełmno. Plan miasta z 1774 r.
11. Chełmno. Plan miasta z przedmieściami z 1820 r.
12. Plan Chełmna i jego okolic z ok. 1840 r.
13. Chełmno, 1978. Mapa topograficzna
14. Chełmno. „Z lotu ptaka”, 1995