Bydgoszcz

Bydgoszcz. Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 1 - okładkaBydgoszcz

(tom II Kujawy, zeszyt 1)

ISBN: 83-231-0891-9
Rok wydania: 1997
Wydanie: pierwsze
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Opracowanie historyczne: Emanuel Okoń, Janusz Tandecki
Opracowanie kartograficzne: Zenon Kozieł

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Bydgoszcz. Historia i rozwój przestrzenny. Wskazówki bibliograficzne do historii miasta Bydgoszczy. Opis planów i reprodukcji. Wykaz skrótów.

II. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
1. Plan katastralny miasta Bydgoszczy z ok. 1875 r.
2. Bydgoszcz. Rozwój przestrzenny miasta XIII-XX w.
3. Bydgoszcz. Okolice miasta z lat 1796-1802
4. Bydgoszcz. Okolice miasta w 1876 r.
5. Panorama Bydgoszczy wraz z planem miasta z 1657 r.
6. Plan miasta Bydgoszczy z 1774 r.
7. Plan miasta Bydgoszczy z 1789 r.
8. Plan miasta i okolic Bydgoszczy z 1800 r.
9. Plan miasta Bydgoszczy z 1816 r.
10. Panorama Bydgoszczy z 1830 r. od strony południowo-wschodniej
11. Plan miasta Bydgoszczy z 1834 r.
12. Tableau z panoramą Bydgoszczy oraz widokami wybranych miejsc i budowli z lat ok. 1848-1853
13. Plan miasta i okolic Bydgoszczy z 1854 r.
14. Panorama Bydgoszczy z 1854 r. od strony południowo-wschodniej
15. Plan miasta i okolic Bydgoszczy z 1861 r.
16. Panorama Bydgoszczy z 1860 r. od strony południowej
17. Plan miasta Bydgoszczy z 1876 r.
18. Plan miasta Bydgoszczy z przedmieściami z ok. 1915 r.
19. Plan miasta Bydgoszczy z 1939 r.
20. Bydgoszcz. Plan miasta z 1997 r.
21. Bydgoszcz z „lotu ptaka”, 1997 r.